Bílá sobota

Na Bílou sobotu setrvává Církev na modlitbách, uvažuje o Kristově umučení a smrti a sestoupení mezi mrtvé a očekává v modlitbě a postu jeho vzkříšení. Tento den je tedy dnem očekávání. Během dne se neslaví žádné obřady a věřící jsou vyzváni především k modlitbě.

Podle učení církve se v Marii shromažďuje celé tělo Církve. Proto je Panna Maria stojící u hrobu svého Syna ikonou Panny – Církve, která bdí u hrobu svého Ženicha, v očekávání, až s ním bude moci slavit Vzkříšení. Lidová zbožnost toto učení vyjadřovala tzv. Hodinkou Matky, která rozjímala o všech událostech ve svém srdci a plna víry očekávala vítězství svého Syna nad smrtí. Tato zbožnost nás tedy vede k modlitbě růžence, který si lze rozvrhnout na čtyři jednotlivé „hodinky“, kdy můžeme s naší Bohorodičkou rozjímat o dějinách naší spásy.