Eucharistická adorace

Následující události

Mše svatá s eucharistickou adorací
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje P. Řehoř Pavel Urban
Pátek 07. 05. 17:40
Večerní chvály a tichá adorace
Kaple svatého Šarbela, blahoslaveného Hroznaty a Karla
Čtvrtek 13. 05. 18:00
konec cca 18:30
Večerní chvály a tichá adorace
Kaple svatého Šarbela, blahoslaveného Hroznaty a Karla
Čtvrtek 20. 05. 18:00
konec cca 18:30
Večerní chvály a tichá adorace
Kaple svatého Šarbela, blahoslaveného Hroznaty a Karla
Čtvrtek 27. 05. 18:00
konec cca 18:30