Eucharistická adorace

Následující události

Adorace se svátostným požehnáním
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 04. 06. 16:45
Slavnost těla a krve Páně
Klášter Premonstrátů
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz; opat tepelský
Čtvrtek 08. 06. 18:00
konec cca 19:30
Adorace se svátostným požehnáním
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Neděle 11. 06. 16:45
Adorace se svátostným požehnáním
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 16. 06. 17:50