Úvodní stránka

Otevírací doba

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních je pro turisty otevřen v následujících časech. Do kostela se neplatí vstupné.


Pondělí až pátek zavřeno
Sobota a neděle 14:30-16:30

Aktuality

Zimní období bohoslužeb

30.9.2017

Od října začínají všechny večerní mše svaté ve farním kostele Nanabevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních v 17:00.
Stejně tak sobotní mše v Drmoulu a Trstěnicích v tomto období začínají v 15:00.

Pořad bohoslužeb

Novéna k blahoslavenému Karlovi I.

13.9.2017

V těchto dnech (od 23. srpna do 18. října) se každou středu (při mši svaté ve farním kostele) scházíme, abychom si ve společenství Církve, na přímluvu blahoslaveného Karla I. vyprosili nejen mír ve světě, ale také požehnání pro naše farní společenství. Chceme si vyprostit, abychom, stejně jako Karel I., i my žili opravdověji svou víru. Abychom svůj život založili na pevných základech katolické nauky a s důvěrou se odevzdali Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a pod ochranu naší Matky Panny Marie.
P. Řehoř
(pokračování ve zpravodaji)