Úvodní stránka

Aktuality

Rozvolnění opatření od 18. listopadu

17. 11. 2020 (aktualizováno 22. 11. 2020)

V souvislosti s uvolňováním opatření od 18. listopadu se od neděle 22. 11., na kterou připadá Slavnost Ježíše Krista Krále, v naší farnosti slaví bohoslužby s účastí veřejnosti v platném omezeném počtu za dodržování platných opatření. Zároveň pokračuje v omezenější míře online vysílání.

Program naleznete jako obvykle za těmito tlačítky (v sobotu 21. již bude sloužena mše svatá v Drmoulu, ale nikoli v Mariánských Lázních):

Přehled bohoslužeb a vysílání Seznam všech událostí Aktuální plán vysílání

Do soboty 21. 11. platí stávající program online přenosů bohoslužeb uvadený na stránce Bohoslužby do 21. listopadu. Aktuální informace naleznete také jako vždy v pravém sloupci.

Modlitba za mír a oběti válek

11. 11. 2020

Ku příležitosti dnešního Dne válečných veteránů připravil otec Řehoř mimořádně video, abychom se alespoň v duchu mohli k němu připojit od 10:00 v modlitbě za mír a oběti válek, která se koná již pravidelně 11. listopadu na symbolickém hřbitově padlých za 1. světové války v mariánskolázeňském Geologickém parku.

Pietní akt byl zde a na facebooku odvysílán v 10:00 a od té chvíle je k dispozici v archivu.

Dušičkové odpustky v letošním roce

31. 10. 2020

Z důvodu pandemie COVID-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání jsou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.

Dvě varianty získání odpustků kdykoli v měsíci listopadu
 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v dnech blízkých svátost smíření.

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v dnech blízkých svátost smíření.

Věřící, kteří nemohou splnit některou z těchto podmínek na základě opatření vlády nebo jiných vážných důvodů, dále lidé staří nebo nemocní, mohou získat – za podmínky, že

 • se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné zbožné návštěvy vykonají,
 • zřeknou se jakéhokoliv hříchu
 • a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) –

– mohou získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, když se před jakýmkoliv zobrazením Pána Ježíše nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství aj.), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Otec Řehoř nabízí možnost svátosti smíření po telefonické domluvě na čísle 604 877 223.

číst článek

Výuka náboženství online

25. 10. 2020 (aktualizováno 17. 11. 2020)

Vzhledem k aktuální situaci, která bude pravděpodobně ještě značnou dobu trvat, je možnost se účastnit výuky náboženství přes Microsoft Teams.

Individuální duchovní služba

22. 10. 2020

Otec Řehoř je k dispozici pro všechny zájemce k individuálnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, případně i ke svátosti nemocných a podání viatika.

Volejte na telefon 604 877 223.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

20. 3. 2020

otevřít