Úvodní stránka

Aktuality

Přání tepelského opata P. Filipa Zdeňka Lobkowicze otci Řehořovi

1. 1. 2022

Drahý spolubratře, milý Řehoři,

v těchto dnech si připomínáš kulaté výročí ve službě této farnosti. Chci Ti poděkovat za Tvoji obětavou službu zde i v našem celém řeholním společenství. Někdy se zdá, že ztrácíme naději, ale nezapomínejme, že na to nejsme sami a že je tu s námi Pán. On je naše síla a naděje. A tak za všechno dobré, co vykonáváš, Ti ze srdce děkuji a v modlitbě na Tebe myslím.

Na přímluvu Matky Boží Panny Marie, svatých otců Augustina a Norberta a po vzoru bl. Hroznaty ať vytrváš v dobrém, čemu jsi se odevzdal.

S pozdravem ze srdce žehná

Tvůj spolubratr a otec
Filip +
opat tepelský

Otevírací doba farního kostela

Pondělí až sobota zavřeno
Neděle 14:30-16:30

Vstup do kostela není zpoplatněn.

Nový grafický styl

2. 2. 2021 (aktualizováno 28. 11. 2021)

Jistě jste si mnozí všimli, že v roce 2021 oblékají některé prvky naší farnosti nový moderní grafický kabátek. Objevilo se nové logo, převlékl se zpravodaj s ohláškami i naše živé vysílání. Později přijde na svět také nový vzhled tohoto farního webu, na kterém se nyní pracuje.

Různé věci se stále ladí, proto prosím omluvte případné nedostatky. Doladit bychom to chtěli však společně s vámi prostřednictvím dotazníku, který se tu v budoucnu objeví.

Účelové sbírky a dary

6. 12. 2020

Milí farníci,

znovu se na Vás obracím s prosbou o příspěvek na opravy a provoz kostelů v naší farnosti. Značná část příjmu farnosti závisí na příspěvcích návštěvníků do kasiček farního kostela, jehož provoz byl v letošním roce z důvodů epidemie mnoho týdnů omezen a také hostů přijíždí výrazně méně.

Je-li to možné, pamatujte, prosím, na potřeby farnosti během sbírky v kostele, anebo osobními dary, buď vloženými do kasiček v kostele, nebo poslané na náš farní účet 103211978/0300 ČSOB, kde je nutné uvést přímo účel daru, na který chcete přispět:

        Farní knihovna  –  Osvětlení kostela  –  Pastorační činnost
        Oprava střechy kostela VH  –  Podlahová krytina kostel ML

Všem dárcům děkuji za jakýkoliv dar, příspěvek. Přeji Vám všem hojnost Boží milosti a radost z poznané Boží lásky.

P. Řehoř

Individuální duchovní služba

22. 10. 2020

Otec Řehoř je k dispozici pro všechny zájemce k individuálnímu rozhovoru nebo svátosti smíření, případně i ke svátosti nemocných a podání viatika.

Volejte na telefon 604 877 223.

Litanie v čase nakažlivých nemocí

20. 3. 2020

otevřít