Slavnost

Následující události

Mše svatá za město u příležitosti žehnání pramenů
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje Mons. Tomáš Holub; biskup plzeňský
Sobota 08. 05. 10:00
konec cca 11:00
Slavnost Nanebevstoupení Páně
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje P. Řehoř Pavel Urban
Čtvrtek 13. 05. 17:40
Svatodušní vigilie
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje P. Řehoř Pavel Urban
Sobota 22. 05. 18:45
konec cca 20:20