Slavnost

Následující události

Poutní mše svatá ke cti bl. Hroznaty
Klášter Teplá
Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz; opat tepelský
Sobota 18. 07. 10:00
konec cca 11:15
Poutní slavnost
Kostel svaté Anny
Sobota 25. 07. 10:00
konec cca 13:00
Poutní slavnost
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje Mons. František Radkovský; emeritní biskup plzeňský
Sobota 15. 08. 10:00
konec cca 13:00
Poutní mše svatá
Kostel svatého Bartoloměje
Neděle 23. 08. 15:00
Výročí posvěcení farního kostela
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Celebruje Mons. Tomáš Holub; biskup plzeňský
Neděle 06. 09. 10:15
konec cca 11:15