Události

Křestní nešpory

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 25.04.2019 17:00

17:20

Křestní nešpory

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 26.04.2019 17:00

17:20

Křestní nešpory

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 27.04.2019 17:00

17:20

Hovory o víře

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 30.04.2019 18:00

18:00

Téma: Počátky křesťanství v Čechách
Setkání pro všechny, kteří chtějí sdílet víru s druhými