Události

Hovory o víře

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 16.10.2018 18:00

18:00

Téma: Dějiny církve mezi roky 33 a 70
Setkání pro všechny, kteří chtějí sdílet víru s druhými

Modlitba růžence

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně, 2. patro
Čtvrtek 18.10.2018 18:00

18:00

Bolestná tajemství

Není mše svatá

kostel svatého Víta, Trstěnice
Sobota 20.10.2018

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti bl. Karla I.

kaple na faře, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Sobota 20.10.2018 10:00

10:00

Mše svatá východního obřadu

Poutní mše svatá ke cti blahoslaveného Karla I.

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 20.10.2018 17:00

17:00

Setkání s Písmem svatým

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 23.10.2018 18:00

18:00

Téma: Sbírka pro svatyni
Čtení a zamýšlení nad texty Písma svatého

Modlitba růžence

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně, 2. patro
Čtvrtek 25.10.2018 18:00

18:00

Slavná světla

Nejsou mše svaté

kaple svatého Josefa, Drmoul & farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 27.10.2018

Slavnost Všech svatých

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 1.11.2018 17:00

17:00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mimořádná mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 2.11.2018 10:00

10:00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 2.11.2018 17:00

17:00

po mši svaté adorace ku příležitosti prvního pátku v měsíci

Modlitba za zemřelé

hřbitov Trstěnice
Sobota 3.11.2018 14:30

15:00

Modlitba za zemřelé – ekumenická pobožnost

hřbitov Mariánské Lázně
Neděle 4.11.2018 14:00

14:30