Události

Setkání s Písmem svatým

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 21.11.2017 18:00

18:00

Téma: Cesta Izraelců z Egypta
Čtení a zamýšlení nad texty Písma svatého

Večerní chvály a tichá adorace

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Čtvrtek 23.11.2017 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Slavnost Ježíše Krista Krále

Neděle 26.11.2017

Hovory o víře

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 28.11.2017 18:00

18:00

Téma: Věřím v jednoho Boha – Stvořitele
Setkání pro všechny, kteří chtějí sdílet víru s druhými

Klub seniorů: Putování po Izraeli

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Čtvrtek 30.11.2017 14:30

14:30

Přednáška Jaroslava Kubíka

Večerní chvály a tichá adorace

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Čtvrtek 30.11.2017 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

1. neděle adventní

Neděle 3.12.2017

2. neděle adventní

Neděle 10.12.2017

3. neděle adventní

Neděle 17.12.2017