Události

Večerní chvály a tichá adorace

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Čtvrtek 26.04.2018 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Mše svatá starší liturgické formy (tridentská)

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 3.05.2018 17:00

17:00

více informací
Pravidelná dopolední mše se koná.