Události

Není mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 19.02.2019

Ruší se pravidelná mše svatá v 10:00.

Není mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Středa 20.02.2019

Ruší se pravidelná mše svatá v 17:00.

Není mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 21.02.2019

Ruší se pravidelná mše svatá v 10:00.

Není mše svatá

kostel svatého Víta, Trstěnice
Sobota 23.02.2019

Ruší se pravidelná mše svatá v 15:00.

Setkání s Písmem svatým

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 26.02.2019 18:00

18:00

Téma: Smlouva s Gibeóňany
Čtení a zamýšlení nad texty Písma svatého

Přesunutá mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 28.02.2019 17:00

17:00

Pravidelná dopolední mše nebude.

Večerní chvály a tichá adorace

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně, 2. patro
Čtvrtek 28.02.2019 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Popeleční středa

Středa 6.03.2019

Mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Středa 6.03.2019 17:00

18:00

1. neděle postní

Neděle 10.03.2019

2. neděle postní

Neděle 17.03.2019