Události

Není mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 21.09.2017

Pravidelná dopolední ani večerní mše nebude.

Není mše svatá

kostel svatého Víta, Trstěnice
Sobota 23.09.2017

Setkání s Písmem svatým

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 26.09.2017 18:00

18:00

Téma: Egyptské rány
Čtení a zamýšlení nad texty Písma svatého

Slavnost svatého Václava

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 28.09.2017 10:15

11:15

Mše svatá

Začátek zimního pořadu bohoslužeb

Neděle 1.10.2017

Od tohoto dne začínají všechny večerní mše ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v 17:00.