Události

Adventní rorátní mše

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 10.12.2018 7:15

7:15

Hovory o víře

Fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Úterý 11.12.2018 18:00

18:00

Téma: Dějiny církve – Edikt milánský
Setkání pro všechny, kteří chtějí sdílet víru s druhými

Večerní chvály a tichá adorace

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně, 2. patro
Čtvrtek 13.12.2018 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

kaple na faře, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Sobota 15.12.2018 10:00

10:00

Mše svatá východního obřadu

3. neděle adventní

Neděle 16.12.2018

Adventní koncert

kostel svatého Víta, Trstěnice
Neděle 16.12.2018 14:00

14:00

Účinkují žáci ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně
Vstupné dobrovolné

Adventní koncert

kostel svaté Anny, Velká Hleďsebe
Neděle 16.12.2018 14:45

14:45

V závěru bude přivítání Betlémského světla
Vstupné dobrovolné

Adventní rorátní mše

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 17.12.2018 7:15

7:15

Kající pobožnost a příležitost ke svátosti smíření

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 18.12.2018 17:00

19:00

Společná pobožnost, následně do 19:00 příležitost ke svátosti smíření

Večerní chvály a tichá adorace

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně, 2. patro
Čtvrtek 20.12.2018 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Zdobení stromečků

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 22.12.2018 9:00

9:00

4. neděle adventní

Neděle 23.12.2018

Od 24. 12. do 1. 1. platí vánoční pořad bohoslužeb

Pondělí 24.12.2018

Středa 2.01.2019

http://www.farnostml.cz/vanocni-bohosluzby-2018/
Žádné jiné bohoslužby se nekonají.

Zpívání u stromečku

před kostelem svaté Anny, Velká Hleďsebe
Pondělí 24.12.2018 15:00

15:00

Půlnoční mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 24.12.2018 22:00

23:15

Hudba Adama Michny z Otradovic
Účinkují: Tatiana Tolstova (housle), Ludmila Řezníčková (housle), Rostislav Hažva (zpěv), Rudolf Hažva (zpěv), Petr Čech (klarinet), Anna Bauerová (flétna), Lenka Čechová (varhany)

Půlnoční mše svatá

kostel svatého Antonína, Úšovice
Úterý 25.12.2018 0:00

1:00

Slavnost Narození Páně

Úterý 25.12.2018

Vánoční koncert

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 25.12.2018 14:45

14:45

Koledy a varhanní pastorely
Účinkují: Petr Čech (klarinet), Lenka Čechová (varhany)

Svátek svatého Štěpána

Středa 26.12.2018

Zpívání u jesliček

kostel svatého Antonína, Úšovice, Mariánské Lázně
Středa 26.12.2018 9:20

9:45

Zpívání bezprostředně navazuje na mši svatou začínající v 8:30.

Živý betlém

kostel svaté Anny, Velká HLeďsebe
Středa 26.12.2018 14:45

15:30

Svatojánské žehnání vína

ruiny kostela svatého Jana Křtitele, Vysoká
Čtvrtek 27.12.2018 15:00

15:45

Svatojánské posezení

fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Čtvrtek 27.12.2018 17:00

20:00

Zpívání u jesliček

kaple svatého Josefa, Drmoul
Sobota 29.12.2018 14:00

14:00

Svátek Svaté rodiny

Neděle 30.12.2018

Slavnost Matky Boží Panny Marie

Úterý 1.01.2019, 2019