Události

Večerní chvály a tichá adorace

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 27.07.2017 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Setkání rodáků – mše svatá

kaple svaté Anny, Stará Voda
Pátek 28.07.2017 16:00

16:00

Není mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 28.07.2017 18:00

18:00

Koncert barokní hudby

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 28.07.2017 19:30

19:30

Účinkují Maurizio SciarretaIT, Jitka HosprováČR a členové Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.
Dirigent: Martin Peschík

Posunutá mše svatá

kostel svatého Víta, Trstěnice
Sobota 29.07.2017 15:30

16:30

Mše začíná mimořádně o půl hodiny dříve, tedy v 15:30.

Setkání rodáků – mše svatá

kostel svatého Víta, Trstěnice
Sobota 29.07.2017 15:30

15:30

Koncert Ireny Budweiserové

kostel svaté Anny, Velká Hleďsebe
Sobota 29.07.2017 18:00

18:00

Večerní chvály a tichá adorace

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 10.08.2017 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Úklid farního kostela

kostel Nanebevzetí Panny Marie, ML
Sobota 12.08.2017 9:00

11:30

Žehnání bylin a květin

ruiny kostela svatého Jana Křtitele, Vysoká
Sobota 12.08.2017 14:00

14:00

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 15.08.2017 18:00

18:45

Přesunutá mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Úterý 15.08.2017 18:00

18:45

Pravidelná dopolední mše v 10:00 nebude.

Večerní chvály a tichá adorace

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 17.08.2017 18:00

18:00

Eucharistická adorace spojená s nešporami

Poutní mše svatá ke cti Panny Marie

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Sobota 19.08.2017 10:15

11:30

Celebruje P. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat tepelský.
Po mši jsou všichni srdečně zváni ke společnému posezení a občerstvení do farního sálu v Nehrově ulici.

Není mše svatá

kaple svatého Josefa, Drmoul
Sobota 19.08.2017 16:00

16:00