Události

Slavnost Těla a Krve Páně

klášter Teplá
Čtvrtek 20.06.2019 18:00

19:30

Z Mariánských Lázní pojede farní autobus v 17:00 od Dopravního podniku se zastávkou na Chebské křižovatce. Zpět odjede cca 15 minut po skončení mše svaté s eucharistickým průvodem.

Poutní slavnost se setkáním rodáků

ruina kostela svatého Jana Křtitele, Vysoká
Sobota 22.06.2019 11:00

11:00

Božská liturgie svatého Jana Zlatoústého

kaple svatého Šarbela, blahoslaveného Hroznaty a Karla, fara, Nehrova 26, Mariánské Lázně
Sobota 22.06.2019 19:00

19:00

Mše svatá východního obřadu.

Přesunutá mše svatá

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 27.06.2019 17:30

17:30

Pravidelná dopolední mše nebude.

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 28.06.2019 17:30

18:45

Mše svatá s eucharistickou adorací.