Křížová cesta

Pro Svatý týden připravil otec Řehoř křížovou cestu, kterou si můžete přehrát a modlit se.