Křížová cesta

Pro Svatý týden 2020 připravil otec Řehoř křížovou cestu, kterou si můžete přehrát a modlit se.