Historie událostí

Listopad 2019

Datum Neděle 10. 11.    
Čas 08:30
Kategorie
CCelebrant
P. Augustin Ján Kováčik
Datum Sobota 09. 11.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Sloužená v latině.
Datum Sobota 09. 11.    
Čas 15:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Pátek 08. 11.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Čtvrtek 07. 11.    
Čas 18:00
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Eucharistická adorace spojená s nešporami.
Datum Čtvrtek 07. 11.    
Čas 10:00
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Středa 06. 11.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Úterý 05. 11.    
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Neděle 03. 11.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Neděle 03. 11.    
Čas 14:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban