Historie událostí

Říjen 2019

Datum Sobota 26. 10.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Sloužená v latině.
Datum Sobota 26. 10.    
Čas 15:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Pátek 25. 10.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Čtvrtek 24. 10.    
Čas 18:00
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Eucharistická adorace spojená s nešporami.
Datum Čtvrtek 24. 10.    
Čas 10:00
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Středa 23. 10.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Úterý 22. 10.    
Čas 18:00
Místo konání Fara, Mariánské Lázně
Kategorie
Bolestná tajemství
Datum Úterý 22. 10.    
Čas 10:00
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban
Datum Neděle 20. 10.    
Čas 17:30
Kategorie
CCelebrant
P. Řehoř Pavel Urban