Kostelní sbírky

Přestože se veřejné bohoslužby nekonají, velká část nákladů farnosti zůstává. Ať už jde o nájmy, paušální platby za přípojky elektřiny, technika (např. služební telefon, internet), opravy, zkrátka obecně provoz fary a podobné… Náklady farnost hradí zejména ze sbírek, které se nyní nekonají, proto vás všechny, kdo můžete, prosíme, abyste i v nouzovém stavu přispívali – … [Read more…]

Benedikt XVI.: SPE SALVI

Biskup Tomáš nás ve svém pastýřském listu vyzval k četbě encykliky Spe salvi (Spaseni v naději) papeže Benedikta XVI. Díky našim věrným lektorům z farního kostela, manželům Hromadovým, si ji můžeme přečíst také formou poslechu zde na našem webu. Každý díl představují zpravidla 3 odstavce encykliky.