Benedikt XVI.: SPE SALVI

Biskup Tomáš nás ve svém pastýřském listu vyzval k četbě encykliky Spe salvi (Spaseni v naději) papeže Benedikta XVI. Díky našim věrným lektorům z farního kostela, manželům Hromadovým, si ji můžeme přečíst také formou poslechu zde na našem webu. Každý díl představují zpravidla 3 odstavce encykliky.